|  
دوشنبه 18 آذر 1398
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
زمان انجام مصاحبه جهت پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی برق الکترونیک

 از پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی برق الکترونیک دعوت می گردد جهت مصاحبه در روز سه شنبه 94/06/31 ساعت 10 صبح به شهرک دانشگاهی خاتم الانییاء (ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - دفتر ریاست مراجعه نمایند

پنجشنبه 26 شهريور 1394  7:54

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 16 آذر 1398  10:32:45
 انتخاب وب سایت