|  
دوشنبه 23 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 نحوه نگارش و صحافی گزارش نهایی طرح های پژوهشی
آیین نامه و دستورالعمل نگارش و آماده سازی صحافی برای گزارش نهایی طرح های پژوهشی
دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
سه شنبه 1 تير 1389
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه فرصتهای مطالعاتی
بخشنامه فرصتهای مطالعاتی
سه شنبه 13 ارديبهشت 1390
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
سه شنبه 13 ارديبهشت 1390
دانلود فایل پیوست
 تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
يکشنبه 22 خرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 درس معرفی به استاد
درس معرفی به استاد
يکشنبه 22 خرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 مراحل تصویب پروپوزال تا تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کامل و جدید)
مراحل تصویب پروپوزال تا تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کامل و جدید)
سه شنبه 5 مهر 1390
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه اختصاص شابک به کتابهای چاپ دانشگاه
بخشنامه اختصاص شابک به کتابهای چاپ دانشگاه
سه شنبه 13 ارديبهشت 1390
دانلود فایل پیوست
 کارآموزی
آیین نامه کارآموزی
پنجشنبه 6 مرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 منظور نمودن نمره مقاله های مستخرج شده از پایان نامه
منظور نمودن نمره مقاله های مستخرج شده از پایان نامه
يکشنبه 7 اسفند 1390
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
يکشنبه 11 اسفند 1392
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه جدید در خصوص اعتبار مقالات جهت دریافت تشویقی ، نمره مقاله و امتیاز پژوهشی
بخشنامه جدید در خصوص اعتبار مقالات جهت دریافت تشویقی ، نمره مقاله و امتیاز پژوهشی
سه شنبه 16 تير 1394
دانلود فایل پیوست
 انتخاب وب سایت